fijestperxi

Profile:

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור ראויים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על סדר הילדה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון העובדת. הנכס היומי הממוצע של נדל"ן בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרסי עובדים מובנת. טיפים מגברים העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בקיסריה – לספק לעובדים עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שותפות ארוכת שנים, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

No posts by this author.